SUMO-analyse

SUMO-analyse

SUMO er en analysemodel, som enkelt og hurtigt kan belyse en organisations resurser og udfordringer. SUMO-analyse er en anerkendende version af den klassiske SWOT-analyse.

SUMO står for: Styrker, Udviklingspotentialer, Muligheder og Opmærksomhedspunkter.

Individuel SUMO-analyse

Ved individuel SUMO-analyse skal den enkelte deltager tænke sine styrker, sit udviklingspotentiale, sine muligheder og opmærksomhedspunkter i den relation og kontekst, der er aktuel.

Hent som pdf: Vejledning samt Analyseskema


SUMO-analyse i organisationer/teams

SUMO-analysen kan også bruges til at se på dit team eller din organisations styrker, udviklingspotentiale, muligheder og opmærksomhedspunkter med henblik på en udviklingsproces eller visionsproces. Den kan give jer blik for hvad jeres udgangspunkt er og samtidig belyse hvor udviklingspotentialet og mulighederne er.

Hent som pdf: Vejledning samt Analyseskema


SUMO som kompetenceafklaring

SUMO-analysen kan bruges til kompetenceafklaring - enten i en individuel udviklingsamtale eller i et team. Det kan medvirke til at øge tilliden i teamet når man lærer hinandens faglige, personlige og relationelle styrker at kende og får lejlighed til at tale om særlige opmærksomhedspunkter.

Ud over selve analysen er det vigtigt at sætte tid af til at drage nogle konklusioner på den viden som den samlede SUMO giver: Hvilke opdagelser, bekræftelser eller erkendelser giver det at se SUMO’en? Hvad viser SUMO’en med henblik på den konkrete kontekst eller udfordring? Hvilke konkrete handlinger kalder det på?
Skal SUMO-analysen bruges som et værktøj til at skabe kompetenceafklaring i teamet, så kan en proces hvor teamet bevæger sig fra en individuel SUMO til en fælles SUMO være en god form.

SUMO i udviklingsprocessen

SUMO-analysen kan også bruges til at se på teamets eller organisationens styrker, udviklingspotentiale, muligheder og opmærksomhedspunkter med henblik på en udviklingsproces eller visionsproces. Den kan belyse hvor udviklingspotentialet og mulighederne er.
SUMO-analysen er også anvendelig i arbejdet med en eksisterende vision og handlingsplan. SUMO'en kan hjælpe til at identificere og prioritere hvad der skal være fokus i den kommende tid for at have fokus på visionen og nå fastsatte mål.