Ruben Andersen-Hoel

Visions- og udviklingsprocesser - Individ og fællesskab • Kultur og identitet - Medborgerskab i organisationer

Præst i Vanløse Frikirke. Bachelor i Teologiske Studier fra SALT (Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi). Forfatter til bogen "Isaks mærkelige nat" en genfortælling af juleevangeliet for børn.

Ruben nyder at hjælpe andre til at lykkes ved at få lov til at hjælpe mennesker i en god retning og gøre en forskel i deres liv. Det gør han bl.a. som procesfacilitator i visions- og udviklingsprocesser.

Ruben er ved at færdiggøre en Master's degree i Medborgerskab fra Danmarks Pædagogiske Universitet.
Medborgerskab handler om at se sig selv som en aktiv del af det større samfund, så man føler ansvar for og involverer sig – f.eks. i sit nærmiljø. I et medborgerskabsorienteret miljø er frivilliges indsats vigtig, og bliver derfor værdsat og hjulpet på vej. I en virkelighed præget af individualisering og globalisering er der brug for medborgere, der er i stand til at analysere og diskutere relationen mellem individ, fællesskab og borgerroller.

Ruben har særligt fokus på følgende områder:

  • Individets og fællesskabets betydning for udvikling af borgerens rolle
  • Institutioners og organisationers muligheder for udvikling af medborgerskab
  • Kultur og identitets indflydelse på deltagelse i samfundet
  • De nære relationers betydning for medborgerskab
  • Facilitering af visions- og udviklingsprocesser
  • At omsætte værdier til idéformulering og handling