Nana Holm Green

Samarbejde • Lederskab - Udviklingsprocesser • Personaledage - Præsentationsteknik • Visuel retorik - Præsentations teknik • Stemmetræning - Coaching-, mentor- og læringssamtaler - Præsentations teknik • Stemmetræning - Retorisk træning • Homiletik

 

Nana Holm Green er daglig leder hos Colligo. Hun fungerer også som konsulent, tovholder i udviklingsprocesser, samtalepartner, træner og arrangør.

Det er vigtigt for Nana at have både hoved, hånd og hjerte med i sit arbejde og sit virke. Hun kombinerer vidtfavnende interesser med en flersidet uddannelsesbaggrund som både håndværker og akademiker – med et svendebrev som typotekniker (grafiske medier) og en kandidatgrad fra Københavns Universitet.

Nana er lydhør over for det en situation kalder på. Hun skaber faste og aftalte rammer for udviklings- og læringsproceserne, som giver deltagerne tryghed til at identificere og tage nye skridt.

Ledelse, organisationsudvikling og læring har været en underliggende interesse siden ungdomsårene, og derfor valgte Nana at supplere retorikstudiet med tilvalgsfag i ledelsesfilosofi, organisation og læring. Hun har siden suppleret sin kommunikationsfaglige baggrund med en EMCC-certificering som systemisk coach, der kvalificerer hende til at coache både teams og individer. Nana tilbyder derfor også enkeltstående coachingforløb for dig eller dit team. Læs mere.


Nana har haft selvstændig virksomhed gennem flere år samt et ledelsesengagement i spejderbevægelsen og en frivillig landsorganisation.


Nana har fokus på følgende områder:

  • Udviklingsprocesser i organisationer og teams
  • Lederskab og ledelseskommunikation
  • Personlig fremtræden, fortælleteknik og stemmetræning - en-til-en eller hold
  • Samarbejde - med særligt fokus på kommunikationen
  • Kommunikation i samarbejde
  • Coaching-, mentor- og læringssamtaler
  • Lederskabets udfordringer i frivilligt foreningsarbejde


Du kan følge Nana på Tumblr og Twitter.