Christine Conradsen

Anerkendende ledelse - Ledertalentudvikling - Organisationsudvikling

Christine Conradsen er forstander på Hollænderhusene i Næstved. Hun er uddannet socialpædagog med diplom i offentlig ledelse (DOL), certificeret supervisor fra Kempler Instituttet samt EMCC-certificeret systemisk coach.
Christine forstår at gøre teori til ledelsespraksis. Teorierne bliver ikke kun til metoder eller værktøjer men til forholdemåder, som hun selv leder ud fra og videregiver til sine medarbejdere. Som konsulent hos Colligo trækker hun på sin kombinationen af et solidt teoretisk fundament og mange års erfaring som uddannelseskonsulent, områdeleder og forstander. Hun er god til at motivere og inspirere ledere og medarbejdere, og så har hun et kontinuerligt kreativt fokus på udnyttelse af nye muligheder for udvikling af bedre metoder og redskaber til glæde for ansatte og brugere.

Christine er initiativtager og tovholder på et ildsjæleprojekt, hvor der arbejdes systematisk med institutionens værdier for at bygge en positiv organisatorisk forandringsparathed ind i dagligdagen. Hollænderhusene er Næstved Kommunes døgn- og aflastningsinstitutioner til børn og unge med vidtgående fysiske, psykiske og kognitive handicap. Christine Conradsen tilbyder sammen med Nana Holm Green at igangsætte og understøtte længerevarende ildsjæleprojekter i virksomheder og institutioner.

Christine har særligt fokus på:

  • arbejdsglæde og hverdagsinnovation
  • systemisk og anerkendende ledelse
  • AI - Appreciative Inquiry
  • udvikling af ledere og ildsjæle
  • ildsjæle- og arbejdsglædeprojekter
  • coaching- og udviklingssamtaler
  • procesfacilitering