Om Colligo

Samle og forene

Det latinske ord colligo betyder forskelligt alt efter hvilket objekt det knyttes til, men betydningen er bl.a. at samle, indsamle, bringe, holde sammen eller forene.

Vi samler specialister indenfor forskellige grene fagområderne formidling og ledelse, og vi ønsker at ledere og teams via os kan forene deres eksisterende faglige viden og erfaring med det som Colligo tilbyder.

Praktisk erfaring på et solidt fagligt fundament

Vi lægger vægt på at profilerne i vores konsulentnetværk har praktisk erfaring forenet med et solidt fagligt fundament – og hjerte for at udruste mennesker til at blive bedre ledere. Vores konsulenter har forskellige specialer og kan derfor sammensættes optimalt fra kursus til kursus afhængigt af det specifikke behov og den aktuelle målgruppe.

Workshops

Vi afholder workshops som indbefatter en bestemt medarbejdergruppe evt. med deltagelse af en eller flere interessenter fra andre dele af virksomheden. F.eks. i forhold til arbejdspladsens formelle APV (arbejdspladsvurdering) eller det mere overordnede samarbejdsmiljø i medarbejdergruppen.

I forbindelse med den enkelte workshop har vi mulighed for at tilbyde både undervisning, procesfacilitering og teamcoaching. Vi har god erfaring med arrangementer hvor deltagerne involveres så meget som muligt. Det kan f.eks. gøres ved at arbejde med at identificere den enkeltes styrker og på den baggrund se medarbejdergruppens samlede styrker og synliggøre hvordan I kan styrke samarbejdet fremadrettet.

Efter workshoppen har I mulighed for at arbejde videre med bestemte temaer og problemstillinger, hvor Colligo støtter og faciliterer processen på f.eks. seminardage, planlægningsdage og andre samlingsdage med ledelsen og medarbejdergruppen.

En Colligo workshop kan indholde mange andre muligheder og tilpasses mange forskellige behov, afhængigt af intentionen/det overordnede formål med den process dagen indgår i. Vi er meget lydhøre for hvad initiativtagerne til workshoppen ønsker at deltagerne skal tage med sig hjem, så det indgår naturligt i workshoppens overordnede flow.

Detaljerne omkring indhold og praktiske rammer bliver aftalt nærmere når workshoppen planlægges.

Coaching

Colligos målsætning er at skabe varig forandring og udvikling af menneskers unikke kompetencer og færdigheder. Vi anbefaler at der indbygges en eller flere personlige læringssamtaler ved længerevarende forløb. Der er tale om en hjælpeorienteret samtale, hvor vi hjælper fokuspersonen til at reflektere over en udfordring, et spørgsmål eller dilemma, (f.eks. med udgangspunkt i hans/hendes professionelle virke) med det formål, at blive mere afklaret eller bevidst om en bestemt sag.

Pædagogisk fokus

Vores pædagogiske fokus tager udgangspunkt i sammenhængen mellem hoved, hånd, hjerte og handlemønstre.

Ved at have fokus på disse fire områder tror vi på at vi kan skabe grundlag for varig forandring og udvikling.

Hoved, som symbol på viden, teori og refleksion.

Hånd, som symbol på praksis, erfaring og handling.

Hjerte, som symbol på den personlige drivkraft.

Handlemønstre, som overskrift for de elementer, hvor der er fokus på vaner (gode som dårlige og de systemer som kursistener en del af i sit virke som leder.