Systemisk coaching

Systemisk coaching - EMCC-akkrediteret på senior practitioner level

Nana Holm Green, underviser og facilitator hos Colligo, har en EMCC certificering som systemisk coach fra Attractor Rambøll. Certificeringen kvalificerer til at coache såvel individuelt som i teams.

I den systemiske tænkning fokuserer man på de relationer og den kommunikation, der binder de enkelte personer sammen i et team, en virksomhed eller organisation. Colligo benytter den systemiske tilgang i undervisning, læringssamtaler og faciliteringsopgaver.

En coach-samtale er en hjælpeorienteret samtale, hvor coachen hjælper en fokusperson til at reflektere over en udfordring, et spørgsmål eller dilemma, (f.eks. med udgangspunkt i fokuspersonens professionelle virke) med det formål, at blive mere afklaret eller bevidst om en bestemt sag. Rollerne i samtalen er fordelt sådan, at coachen formmæssigt guider samtalen via spørgsmål, mens fokuspersonen definerer indholdet af samtalen.
Uddannelsen som systemisk coach er EMCC-akkrediteret på senior practitioner level, hvilket er det næsthøjeste akkrediteringsniveau hos European Mentoring and Coaching Council.

Kontakt Nana Holm Green på e-mail nhg@colligo.dk, via LinkedIn eller facebook